De eerste Scoutinggroepen in Heerlen waren de Paulus-, Bernardinus-, Martinus- en Coriovallum-groep.
Deze laatste is mij niet veel van bekend. Alleen dat ze waarschijnlijk al voor de oorlog in het Schaesbergerveld actief waren.
De St. Martinusgroep zat in Welten. De Martinusstam is in 1935 opgericht. De groep is enkele jaren verdwenen en daarna teruggekomen met de naam St. Maarten. In 1985 zijn ze gefuseerd met de protestantse Padvindstersgroep Tesselschade tot Scouting Welten. Hun gebouw "De Groene Long" ligt naast Hoeve de Aar.
Het Bernardinuscollege had een eigen Katholieke Verkennersgroep. Deze bestond ook al voor de oorlog. Pater Gelauf was de grote kracht achter deze groep. De verkenners hadden opkomst in de kelder van de school. Welpen waren er niet omdat de groep bedoeld was voor leerlingen van deze middelbare school. Mogelijk werd de Bernardinusgroep ook wel Romboutsgroep genoemd. (Pater Damascenus Rombouts heeft in 1913 het Bernardinuscollege gesticht.)

De St. Paulus was de eerste verkennersgroep in Heerlen. In 1932 werd er begonnen in de historische Schelmentoren naast de Pancratiuskerk. De aalmoezenier was in die tijd de Heerlense Kapelaan Berix. Als verzetsleider werd hij door de bezetter opgepakt. Nadat hij in het concentratiekamp Bergen-Belsen omgekomen was, werd de Paulusgroep hernoemd tot Kapelaan Berixgroep. Sinds de schelmentoren heeft de Berix in tenmindste 7 gebouwen in het centrum van Heerlen gezeten. Momenteel zijn ze gevestigd in de Plaarstraat en zijn er plannen een Pyramide tegenover het Grand Hotel te bouwen.
Opvallend is dat Bekkerveld uit de Paulusgroep is ontstaan. Zo hadden de eerste drie groepsleiders van de Hubertusgroep voor de oorlog al hun sporen verdiend bij de Paulus: René Renckens, Joof vander Velden en Harry Eijck. Later hebben we dit vergoed: minstens zoveel jeugdleden hebben sindsdien hun weg van BV naar Berix gevonden...

De Paulusgroep op kamp in het Gerendal in 1936
René Renckens, Hopman Joof van der Velden, Aalmoezenier Berix en groepsleider Ter Hal

Meer over de Scoutinggroep of Kapelaan "Giel" Berix

Deze verenigingen zullen destijds allen behoord hebben tot de Nederlandse Padvinders (NPV) want de Katholieke Verkenners (KV) werd pas in 1938 opgericht.
Tijdens de oorlog was scouting verboden (1941-1944) maar veel verkenners kwamen in het geheim (thuis) samen. Activiteiten naar buiten vonden plaats onder de dekmantel van Katholieke Actie. Na de oorlog werden er overal nieuwe scoutinggroepen opgericht. In Heerlen waren dat er een stuk of 8!