bekkerveld

Scouting Bekkerveld

-Annie: de musical-


[voordeur hk] [groepsactiviteiten] [projectteams] [jaarplanning] [groepsblad] [infoboekje] [wegwijzer]

de vooraankondiging op poster Met kerstmis 2001 heeft Scouting Bekkerveld een nieuwe musical gespeeld: 'de Grinch'

de tovenaar kijkt in z'n glazen bol (link vergroting)
Scouting Bekkerveld bewerkte de "Grinch" tot een mooie kerstvoorstelling

Afgelopen kerst was het voor de derde keer in successie dat Scouting Bekkerveld een bestaand verhaal bewerkte tot een op kerstmis toegesneden toneelstuk. Twee jaar geleden was dit: "kerst met de drie geesten", vorig jaar: "Annie" en afgelopen kerst: "The Grinch". De originele verhalen, zoals: "Cristmas Carol" van Charles Dickens, worden gebruikt als basis voor het schrijven van een nieuw toneelstuk, waarin de kerstgedachte een centrale plaats inneemt. Niet alleen het opnieuw schrijven van de toneelstukken wordt door het projectteam verzorgd, maar ook het decor, de kleding, de belichting, het geluid, de aankleding van de zaal enz.

de weggelopen kinderen dwalen door het bos

De verschillende scènes van het toneelstukken worden afgewisseld door gezongen en instrumentaal gebrachte kerstliederen door eigen scouting leden.

De ervaring van de 2 vorige kerstvoorstellingen heeft de staf ertoe gebracht reeds direct na de opening van het scoutingjaar in september 2001 te beginnen met de voorbereidingen. Er werden werkgroepen gevormd voor: script, zang, decor en kleding. Naast stafleden werden ook ouders bereid gevonden om hierin deel te nemen. Het eerste begin van het script was er snel. De spelers werden geselecteerd uit de eigen leden en het oefenen kon beginnen. Vrijwel elke zaterdag, de vaste opkomstdag voor Scouting Bekkerveld, werd tussen 13.00 en 14.00 geoefend. Ook het gelegenheidszangkoortje oefende regelmatig.

de tovenaar kijkt in z'n glazen bol

Genoodzaakt door veiligheidsvoorschriften werd besloten een gelimiteerd aantal toeschouwers per voorstelling toe te laten. Dit had tot gevolg, dat er niet zoals voorgaande jaren 1, maar 2 voorstellingen zouden moeten komen. De 2 voorstellingen van de "Grinch" waren binnen de kortste tijd uitverkocht.

Net als de 2 vorige afleveringen was gekozen voor een opzet met een verteller. Deze talentvolle ouder kan het aanwezige publiek in één klap in de sfeer van het toneelstuk brengen. Het thema van het verhaal is heel eenvoudig. Het verhaal vertelt ons over de overvloed aan cadeaus die met kerstmis worden gekocht. Tegenover deze overvloed aan cadeaus, staat het gebrek aan warmte, gezelligheid en naastenliefde. Twee kinderen willen hier iets aan doen en via de tussenkomst van een tovenaar komen ze bij de "Grinch", die als kluizenaar met zijn huisdier ergens diep in het donkere woud leeft. De kinderen en de "Grinch" zorgen ervoor dat de mensen in het dorp weer gaan inzien, dat Kerstmis meer is dan cadeaus alleen.

iedereen koopt kerstkado's

Ondanks dat er slechts 1 keer per week kon worden geoefend, zaten de teksten er goed in en zag het spel er verzorgd uit. Veel aandacht was er deze keer besteed aan het zeer fraaie decor en de kleding, die in combinatie met de schmink de figuren goed liet uitkomen.

Bij de "Grinch" werd net als bij de voorgaande kerstvoorstellingen uitgebreid gebruik gemaakt van audio- en lichteffecten.

hier staat iedereen die meedeed (link vergroting)

Het publiek was enthousiast en beloonde de spelers, de zangers en de organisatie met een daverend applaus. Het is met name de inzet van de stafleden in samenwerking met enkele ouders, die deze voorstelling tot een succes maakte. Wij zijn hen dankbaar en hopen dat ze hiermee zullen doorgaan.

[musical 2000] [projectteams] [jaarplanning] [scoutingdag] [roefeldag] [agenda] [infoboekje]

Last Meer Bekkerveld Actie
bekkerveld-home Terug naar Bekkerveld's voordeur / wegwijzer bekkerveld-inhoud