scouting nederland bekkerveld
Scouting Bekkerveld

roefeldag organiseren


[voordeur hk] [jaarplanning] [groeps-activiteiten] [roefeldag] [presentatie] [projectteams] [contact-info] [wegwijzer]
Roefeldag in Heerlen

Wie organiseert ?

Jantje Beton In Nederland is roefeldag een initiatief van NJF Jantje Beton. Jantje Beton verzorgt in principe alle benodigde materialen: roefelposters, wervingsfolders voor bedrijven, roefelkranten voor de kinderen, inschrijfformulieren, buttons, persmappen en roefelkondes. Roefeldag-site Al dit materiaal kun je als plaatselijk roefel-comité gratis over beschikken. Bovendien zijn te koop: roefel-t-shirts, ballonnen en de roefeldisk (een computerprogramma om makkelijker routes en groepjes te vormen). Verder doet Jantje Beton niet veel.
In alle plaatsen waar in Nederland roefeldag georganiseerd wordt, is er een roefel-comité, een groep mensen die plaatselijk alles organiseren. Dit kan een stichting zijn die zich met jeugd/buurtwerk bezighoudt, een vereniging die door 't jaar heel andere activiteiten doet of een paar mensen die 't
gewoon leuk lijkt om kinderen te laten roefelen.


Hoezo Scouting ?

scouting nederland

In Heerlen werd de eerste roefeldag georganiseerd door 'n stichting (Mimosa, ik ken ze niet) Ik had daar toevallig iets over gelezen en ging met 'n groepje kabouters roefelen. Het jaar daarop werd er niets meer georganiseerd, dus hebben we het met onze scoutinggroep zelf verzorgd, eigenlijk alleen voor onze jeugdleden. Twee jaar later ('97) groeide dit uit tot een dag waar 300 kids uit heel Heerlen aan deelnamen.
Daarna hebben we enkele jaren geen roefeldag gehouden omdat we te weinig mensen hadden. In 2001 hebben we de draad weer opgepakt en zijn we de Roefeldag in de herfstvakantie gaan houden met een groter team.
Sinds 2004 organiseren we de Jantje Beton Roefeldag samen met Scouting St. Jan Baptist. De helft van de routes starten bij Bekkerveld en de helft bij St. Jan Baptist. We hebben nu ook een nieuwe website: www.roefeldag.tk

Hoe pakken wij het aan ?

tijdplanning 2002 tijdplanning '97
nog 4 maanden eerste vergaderingnog 4 maanden eerste vergadering
  Werving roefelplaatsen  Werving roefelplaatsen
nog 6 weken routes maken (week)nog 6 weken routes maken (weekend)
nog 4 weken infomateriaal met lijst roefelplaatsen en posters naar scholen  roefelkranten met routes/ aanmeldings- formulier naar scholen
2005: online aanmelden via database elke zaterdag inschrijven bij het scoutinggebouw en 1 week via 'n bus op scholennog 3 weken aanmeldingen binnen
  groepjes indelen (weekend)
nog 2 weken schoolinschrijvers indelen en bevestiging op school ophangennog 2 weken lijsten met namen/ groepje/ start/ eindtijd/ begeleider naar scholen
  roefelplaatsen weten definitief hoe laat groepjes komen  roefelplaatsen weten definitief hoe laat groepjes komen
Roefeldag Groepjes met begeleiders ontvangen en laten starten,
allerlei roefel-, inloop en workshop activiteiten bij Scouting
Roefeldag Begeleiders hun kinderen en routes geven, laten starten
eventuele activiteiten op centrale post verzorgen
erna roefelplaatsen bedankenerna roefelplaatsen bedanken
  evaluatie  evaluatie
We komen zo'n 4 maanden tevoren met het ProjectTeam bij elkaar om een tijdplanning te maken en taken te verdelen. De taken zijn:

PR

De PR is veel-omvattend en vindt gedurende de hele organisatie-periode plaats. Persberichten voor de wijk-, weekbladen en TV (-krant) (eerst gericht op bedrijven, daarna werving kinderen, ten slotte berichtgeving over het verloop). Verslaggevers uitnodigen voor de dag zelf. Plaatselijk promotie-materiaal verzorgen (info voor roefelplaatsen, de routes en wat je er gaat doen voor de kids, klaarmaken en rondbrengen posters).

Werving roefelplaatsen

Het werkt 't beste vind ik om de roefelplaatsen persoonlijk te benaderen. Sommige kun je meteen boeken, andere sturen de info op of je krijgt pas na 3 keer opbellen antwoord.
Anderen geven er de voorkeur aan om de info op te sturen en een paar dagen later op te bellen. Andersom is ook mogelijk.

Routes en groepjes

Voor ons werkt het 't beste om eerst de routes in te delen en dan de kinderen 'n route te laten kiezen. De groepjes kun je dan 'n stuk makkelijker indelen .
De eerste keer probeerden we voor groepjes leuke routes samen te stellen uit 'n aantal bedrijven met verschillende tijden en 'n berg kinderen met andere voorkeuren. Makkelijk is dit indelen nooit. Vroeger bood Jantje Beton hiervoor de roefeldisk aan. Maar die hebben wij nooit geprobeerd.
Voor de begeleiding van de groepjes gebruiken wij voornamelijk ouders die met de aanmeldingsformulieren van de kinderen binnenkomen ("Ik weet ook wel iemand die...") Het aantal begeleiders is wel oké, maar de meeste ouders willen alleen 'n groepje met hun eigen kids begeleiden. Bovendien moet je bij 't indelen er rekening mee houden welke ouders 'n auto hebben.

Om eerst de routes te maken is het wel nodig dat je op tijd zekerheid over de deelnemende roefelplaatsen hebt. Voor het maken van de routes gebruiken we een schema met per roefelplaats een tijdbalk waarop aangegeven is wanneer groepjes kunnen komen. En dan maken we afwisselende routes waarbij de maximale capaciteit proberen te benutten. (Uitgezonderd als er bij een roefelplaats overcapaciteit lijkt te ontstaan.)

Doordat we de kinderen tegenwoordig bij het scoutinggebouw laten inschrijven, kiezen ze zelf een route uit het momentele aanbod. Dus geen moeite met groepjes indelen meer. Je moet de groepjes wel nog controleren.
Omdat het vooraf langskomen wel een deelnamedrempel is, kan men ook inschrijven via internet. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt.

We hebben in 2005 een inschrijfsysteem voor internet laten ontwikkelen waarbij alle aanmeldingen direct in een database terechtkomen. Via internet kunnen lijsten met deelnemers uitgelezen worden en worden de aanmeldingen gecontroleerd. Inschrijven bij de scouting gaat nu ook via internet.
Dit bespaart veel werk m.b.t. het invoeren van gegevens en het bijwerken en controleren van aanmeldingen.

Scholen

Via de scholen komen verreweg de meeste aanmeldingen binnen. Daarom is goed contact met de scholen belangrijk. Zorg dat ze weten wat Roefeldag is en 't promotie-materiaal uitdelen en aanmeldingen verzamelen.
We gebruikten in 2002 een inschrijfbus met formuliertjes op 1 centrale plek in enkele scholen en de bibliotheek. Daarbij hingen posters met alle roefelroutes. Dit leverde niet voldoende inschrijvingen op in verhouding tot de moeite.

Coördinatie

Een goede coördinatie gedurende het hele traject is noodzakelijk. Ook op de dag zelf moeten mensen weten wat er gedaan moet worden. Als er nog activiteiten op de centrale post zijn, kan het snel hectisch worden.


Waarom ?

Meneer Roefel De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is: "Waarom wil je Roefeldag houden ? Wat is je doel ?"
Voor ons zijn er eigenlijk een drietal doelen:
 1. Een leuke en leerzame dag voor kinderen uit heel Heerlen die willen Roefelen.
 2. Een gave activiteit voor onze scouts.
 3. Een grote PR-waarde waardoor je leden kunt werven.
Vanwege het derde doel is het voordelig om de Roefeldag met slechts een of twee groepen te organiseren. Je kunt dan ook makkelijk bij de centrale post (ons H.K.), waar iedereen zich dient aan te melden, scouting-activiteiten en promotie verzorgen.
Het nadeel is duidelijk: je bent met minder mensen, het is veel werk en kunt dus de continuïteit van roefeldag minder goed garanderen. Of je moet op het aantal deelnemers (doel 1) gaan bezuinigen.
Roefeldag in Heerlen Nou, Roefel ze!

Scouting-groet,

Jan Willem Gooyen
Scouting Bekkerveld Heerlen

Presentatie

We hebben een powerpoint-presentatie gemaakt over de roefeldag voor de Internationale Vrijwilligers Dag. Deze is hier te bekijken:
 • Presentatie met foto's (500 KB)
 • Presentatie zonder foto's (100 KB)
 • Zie ook de Roefeldag-site van Jantje Beton.

  [paasjacht] [verslag] [info voor roefelplaatsen] [projectteams] [infoboekje] [groepsblad]

  Last Verder Roefelen
  bekkerveld-home Terug naar Bekkerveld's voordeur / wegwijzer bekkerveld-inhoud