welpenteken

Scouting Bekkerveld

-de Welpenfilm van '96-


[voordeur hk] [welpen] [zomerkamp] [contact-info] [groepsblad] [wegwijzer]

Dit verslag poogt staf, stichting en belangstellenden, achteraf mee te laten kijken in onze Welpenhorde. We spelen 1996 nog eens in fast-forward af. We zoomen in op gedraaide programma's en houden still bij de ontwikkelingen wat betreft de jeugdleden en leiding.

DownActiviteiten

We hadden in '96 meer ideeën voor activiteiten dan opkomsten, dus werd het weer een overvol programma.
Het bevatte uiteenlopende activiteiten als: bosspelen, speur-/opdrachtentochten, vele teken-, verf- en knutselprogramma's, sport- en balspelen, tikspelen, allerlei maffe spelen, kleine spelletjes, waterspelen en het geliefde hut bouwen. Veel van deze programma's zijn aan een bepaald thema opgehangen - vaak is dit 'n jungleboekverhaal.
Ook hebben we ons bezig gehouden met: natuur & afval, kampvuuravond/zingen, toneel en koken. We hebben voor het eerst insigne-werken gedaan. De welpen konden kiezen voor water, scouting of strip/verkeer. Op twee na hebben ze allemaal hun insigne behaald. Ook voor het eerst hebben we een jota-opkomst gehouden: na wat informatie over zenden en enkele communicatie-spelletjes konden groepjes welpen een tocht geleid over bakkies lopen. Nog meer communicatie: we zijn per e-mail gaan pennen met een amerikaanse Webelos Den (Pack 90).
Bovendien zijn we in '96 tweemaal gaan zwemmen in D'r Pool, en zijn we een dag uit geweest naar de Valkenier.

We hebben actief deelgenomen aan de districtsactiviteiten filmochtend en WEK-dag. Bij de Districts ZwemWedstrijden behaalden de welpen, tussen het smarties-gokken door, tweemaal brons. We konden 't nauwelijks geloven!

Natuurlijk hebben we ook meegedaan aan de groepsactiviteiten van Scouting Bekkerveld:

 • het carnavalsbal en de carnavalsoptocht
  Dit jaar hebben de welpen flink actief carnaval gevierd met twee extra opkomsten om de optocht voor te bereiden. Onze Scout-Prins Rick I heeft met zijn vriendje zelfs in twee optochten meegereden.
 • Nationale Scouting-Dag en rommelmarkt waar de kids ook eigen speelgoed konden verkopen.
 • Roefeldag, voor welpen en kabouters in '96 op twee dagen.
 • de overvliegmiddag en de gezamenlijke kerstviering.
  De welpen hebben ook veel plezier beleefd aan twee door de pivo's georganiseerde kinder-disco's: na Nationale ScoutingDag en Roefeldag.
  Samen met de bevers hebben we 'n paas-opkomst gehad en de oudste bevers hebben met hun leider Alex meegedraaid tijdens de brugdag. De oudste welpen mochten toen met Martijn 'n kijkje bij de verkenners nemen, evenals eerder dit jaar toen ze samen met Semira bij hen mee mochten doen.
  Met de kabouters zijn we gaan sleeën en hebben we sinterklaas gevierd. Ook hebben we gezamenlijk een Opening ScoutingJaar georganiseerd voor welpen, kabouters en Roefelkids.
  Bij een boetseerwedstrijd voor kinderen uit de wijk deden de actieve welpen uiteraard ook mee en bij de schmink-info-stand op de vwPoelmanstraat-braderie waren ze niet weg te branden.

  We hebben in '96 drie weekends gehouden: één in thema "Wicky de Vicking", een zelfstandigheids-weekend waarbij de welpen op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen werden, en een Ouder-Zoon Weekend. Het was de eerste keer dat we dit organiseerden. Alle welpen brachten hun vader mee en zij waren bepaald niet allemaal voorbereid op de scouting-actie die hun te wachten stond. Het werd echter een erg leuk weekend en we zullen dit zeker vaker doen. Tijdens dit weekend vond ook de installatie plaats, die dit keer extra feestelijk was met helium-ballonnen.
  Tijdens 't groepskamp "Camp Americana" te Reuver, werden de welpen indianen die Chief Eagle moesten helpen zijn vredespijp terug te krijgen. We hebben het thema-verhaal tijdelijk onderbroken voor een paar uitdagende activiteiten: dropping, touwbrug&parcours en een excursie naar 'n museum over m.n. Limburg in de Middeleeuwen. Daarna was het niet eenvoudig de thema-draad weer op te pakken, maar in totaal was het 'n zeer afwisselend kamp.

  De welpenspeltak heeft in '96 weer deelgenomen aan diverse financiële acties. Heitje voor een karweitje leverde voor de welpen een winst van meer dan fl 130,- op, waardoor het mogelijk was ook duurdere activiteiten financieel rond te krijgen met een geringe eigen bijdrage (maximaal fl 2,50).
  Ook hebben we financiële middelen voor de groep verworven door mee te doen met Jantje Beton, Scouting-loterij en Grote-Club-Actie. Bij deze laatste actie heeft de welpenspeltak 98 loten verkocht, waarmee voldoende geld binnenkwam voor het bouwen van de nest-hutten. We hadden al jaren plannen om nesten te bouwen. Nu hebben we ze met de hulp van Hans Jussen voltooid: 4 nesten met er boven een 'bordes'. De welpen hebben ze zelf ingericht.

  Alles bij elkaar lijkt me dat we de welpen een actief, afwisselend, leerzaam en -'t belangrijkst- 'n leuk programma geboden hebben met dit jaar ook veel totaal nieuwe elementen. Zo alles overziend, is 't haast ongelooflijk dat we dit alles in éën jaar hebben kunnen proppen...
  We hebben in '96 minder met de kabouters samen gedraaid. Nu de verhouding in aantallen een beetje scheef ligt is het voor de kabouters ook niet zo leuk. Met andere speltakken hebben we, mede dankzij het groepskamp, meer contact gehad, dan andere jaren.

  DownJeugdleden

  De welpenspeltak is dit jaar begonnen met 13 jeugdleden.
  In maart kwam Mervin met John en Kim mee. Al snel werden hij en zijn zus Rachella lid van Scouting Bekkerveld.
  In mei werd Max lid van de welpen. Met Roefeldag was Niels ingedeeld bij een groep welpen. Bij onze opening scoutingjaar was hij er weer en hoewel hij buiten Heerlen woont, is hij hier lid geworden.

  Vier welpen: Rick, Marc, Jeroen en Alexander, zijn zonder problemen overgevlogen naar de verkenners. Van de bevers kwamen er ook vier over naar de welpen: Sebastiaan, Bertho, Kwinten en Stenfinn. Dat deze kinderen allen hun weg naar een volgende speltak gevonden hebben is zeker ook te danken een de gezamenlijke opkomsten en het groepskamp.

  Patrick was in april al eens via de boetseerwedstrijd bij scouting komen kijken. In oktober is hij bij de welpen gekomen. Chris is ook in oktober erbij gekomen.
  Het hele jaar heeft niemand de welpenspeltak verlaten, waardoor we 1996 afgesloten hebben met 18 welpen.
  Dit is eigenlijk geen normale situatie, dat er wel nieuwe leden komen en er niemand af gaat. Gunstiger kan het niet en het komend jaar zal er vast wel 'ns 'n welp weggaan. Dit hoeft niet erg te zijn, want de wijk biedt de gelegenheid om verder te groeien.
  Overigens is er met de dit jaar georganiseerde ledenwervingsactiviteiten niet meteen een sterke ledengroei behaald. Optocht-actie, Nationale ScoutingDag, boetseerwedstrijd, Roefeldag en opening scoutingjaar hebben geen van allen direct veel nieuwe jeugdleden opgeleverd, hoewel sommige programma's veel deelnemers hadden. Echter door de constante activiteit blijft Bekkerveld wel in de publiciteit en uiteindelijk worden hier nieuwe leden mee aangetrokken.

  De welpenspeltak was al in het begin van dit jaar een ontspannen en rustig draaiende groep. Na de zomervakantie werd de groep nog makkelijker en nu hoeven we de kinderen nauwelijks meer op de welpenregels te wijzen. We hebben de welpen ingedeeld in nest-groepjes met ieder een gids. Dit is makkelijk bij spelen en geeft de kinderen extra houvast, zeker nu we meer leden hebben.
  Met de ouders van de jeugdleden hadden we goed contact en in de loop van het jaar hebben we deze contacten nog verbeterd.
  We zijn in 't voorjaar bij alle jeugdleden op ouderbezoek gegaan. Dit gaf ons meer gegevens over de thuissituatie en de ouders meer vertrouwen om ons aan te spreken. Dit najaar hebben we de ouders van de nieuwe jeugdleden bezocht. Op het Ouder/Zoon-Weekend durfden echter alleen vaders te komen.
  Ouders hebben voor ons gereden, geholpen bij groepsactiviteiten en René, de vader van Rick, heeft het vervoer van het kampmateriaal verzorgd. De ouders van Ralph, Adèle en Etiënne zijn als kookstaf mee op kamp geweest. De vader van Stenfinn heeft meegedraaid bij de Jota.

  DownLeiding

  Begin '96 bestond het welpenteam uit vier stafleden: teamleider Martijn Cremer, Jan Willem Gooyen, Jeanine Bacchus en Ton. Hoewel het zeker nog niet een volleerd team was, draaide het goed en leek iedereen zich thuis te voelen.
  In januari begon Ton zich echter minder bij de speltak betrokken te voelen. Uiteindelijk heeft hij de groep op minder prettige wijze verlaten. Het pleit niet voor onze speltak en de begeleiding van onze stafleden dat we de problemen met Ton niet hebben voorzien. Ik denk echter dat het persoonlijke problemen geweest zijn die geleid hebben tot de verminderde betrokkenheid bij scouting. Met een betere communicatie binnen de speltak had dit mogelijk voorkomen kunnen worden. Overigens was Ton geen slechte leider.

  In mei kwam Semira Dreessen bij de welpenspeltak meedraaien. Semira had al scouting-ervaring, kan zeer goed met de kinderen opschieten en is erg betrokken bij de speltak. Ze is niet bang om op te treden of haar mening te geven. Ook op 't zomerkamp maakte zij deel uit van het welpenteam. Hierna bestond er echter lange tijd onduidelijkheid over welke stafleden bij welke speltak ingedeeld zouden worden. Pas in oktober kwam Semira definitief bij de welpen en konden we programmeren en verdere afspraken maken. Hoewel het uitstellen van een beslissing in deze ongunstig was heeft het programma hier niet onder te lijden gehad.
  Zowel op kamp als tijdens het afgelopen trimester zijn er binnen ons team spanningen geweest. We hebben deze echter uitgesproken en daarna betere afspraken gemaakt. We zijn er echter nog niet toe gekomen om wekelijks de opkomsten te evalueren. Dit zou kunnen helpen om spanningen te voorkomen.

  In '96 hebben veel scouting-mensen één of enkele keren als staflid bij de welpen meegedraaid: Petra, Saskia, Hellen, Lia, Desiree, Daan, Alex, Cecile, Judith, Bas en Erik.

  Michiel, een zeer ervaren welpenleider van Scouting Welten, heeft dit voorjaar bij ons stage gelopen. Hij vond 't 'n leuke ervaring en heeft sindsdien nog verschillende malen met ons meegedraaid.
  Martijn en Ton hebben in januari hun stage bij Scouting St. Vincentius te Brunssum voltooid. Martijn en Jeanine hebben daarna de programma-training gevolgd. Later dit jaar hebben Martijn, Jeanine en ik aan de bivakcursus deelgenomen. Ook hebben we enkele vervolg-trainingen gevolgd. Martijn heeft nog trainingen op de Outiviteit gedaan en ik op de Scoutiviteit. Dit zijn beide bijzonder leuke en tevens leerzame weekends, waar alle staf aan deel kan nemen!

  Toekomst

  Het vorig jaar stond hier te lezen dat de speltak wel door zou kunnen groeien tot 18 welpen. Dat is gelukt. De welpenspeltak draait goed: We hebben een actief en veelzijdig programma, rustige jeugdleden, goede contacten met de ouders en een ervaren stafteam. Er is stabiliteit en structuur.
  Momenteel heeft het voor ons geen prioriteit om meer jeugdleden te krijgen. Nu is het namelijk een goed te hanteren groep, ook als we met drie stafleden zijn. Daarom zullen we voorlopig eventuele nieuwkomers een paar keer mee laten draaien en daarna op een wachtlijst plaatsen zodat de speltak nu niet te groot wordt. We kunnen dan eerst zorgen dat het welpenteam beter op elkaar ingespeeld raakt, een hechter team vormt. En we kunnen rondkijken naar een eventueel vijfde staflid.
  Daarna kunnen er meer leden terecht, want er is voldoende belangstelling in de wijk en we bieden een uitdagend programma.
  Toekomstige ledenwerving moet ook met name op meisjes gericht zijn zodat de m/v-verhouding niet verder scheef getrokken wordt. Dit beperkt namelijk de mogelijkheden tot gemengde opkomsten.

  Komend jaar blijven wij op programmagebied afwisselende, spannende, thematische en leerzame activiteiten bieden. We zullen nog beter gebruik kunnen maken van de nesten-structuur.
  Hopelijk kunnen we meer met de kabouters samenwerken. Ook willen we voldoende contact met verkenner- en beverspeltak houden zodat de overvliegers een zachte landing maken en niet wegvliegen.

  Voor de welpenspeltak is 1996 een heel goed jaar geweest. Komend jaar zal de welpenleiding dit succes proberen te continueren. We zitten vol plannen voor de komende periode en aan inzet van het welpenteam zal het niet ontbreken!
  Ik heb vertrouwen in de toekomst...

  Jan Willem Gooyen
  Kaa

  [speltakken] [groeps-activiteiten] [jaarplanning] [projectteams] [contact-info] [infoboekje]

  Last Terug in 't welpenhol
  bekkerveld-home Terug naar Bekkerveld's voordeur / wegwijzer bekkerveld-inhoud