bekkerveld

Scouting Bekkerveld

-58 jaar jong - still growing strong-


[voordeur hk] [scoutinggebouw] [groepsgrootte] [speltakken] [infoboekje] [wegwijzer]

Het begin van Scouting   De eerste groepen in Heerlen

DownHubertus Verkenners

Pioniers Het allereerste begin van onze scoutinggroep vinden we al in juni 1944. Dan wordt namelijk in de Anna-parochie te heerlen, de Katholieke Verkennersgroep St. Joris opgericht. Op dat moment heeft de groep echter geen verkenners: het is de Stam, een groep geestdriftige jongeren, die de zaak op poten zetten. Dat heiligen ook modegevoelig zijn, zien we er wel aan dat nog geen twee jaar later Joris ingeruild word voor Hubertus. In december '45 vindt er namelijk een fusie plaats met de concurrent: Jong Nederland "Hubertus". Deze was na de bevrijding in onze wijk opgericht. Nu wordt het dus Verkennersgroep St. Hubertus.

Drumband St Joris Het eerste HoofdKwartier krijgt men al in 't voorjaar van '45: de resten van de half-afgebrande Talma-school aan de Bekkerweg. Men mag echter nog enkele malen verhuizen, voordat het 'groepscomité' toestemming krijgt een eigen H.K. te bouwen, aan de Aarweg, bij de sportvelden van het Bernardinuscollege. In deze periode groeit de groep tot een van de grootste in Heerlen. Als men in '56 weer op straat komt te staan kan het dan ook niet lang duren of men bouwt een riant nieuw scoutinggebouw. In '57 betrekt men dit H.K. aan de Benzenraderweg, met maar liefst 6 speltaklokalen!

Lidwina Gidsen

Op 2 oktober '45 wordt de Gidsengroep St. Lidwina in dezelfde parochie opgericht. De verkennerij heeft dan namelijk nog geheel gescheiden organisaties voor jongens en meisjes. Twee rondes komen dan samen op de zolder bij Kapi v.d. Ende. Van begin af aan hebben meisjes een bijzonder grote belangstelling voor deze groep, zodat er begin '46 al drie 'Kringen' met Gidsen zijn! Voordat de eerste Gids geïnstalleerd wordt, is het echter al juli: dit recht moest destijds echt verdiend worden. De Gidsen houden ondertussen hun 'vergaderingen' in de Gidsenhut: een zaaltje van de bewaarschool. Ook zij kunnen echter nog enkele keren verkassen.

Down

Scouting Bekkerveld

De beide groepen Gidsen Lidwina en Verkenners Hubertus fuseren op 1 januari '75 - twee jaar nadat de 4 padvind-organisaties samengegaan zijn in Scouting Nederland. Men kiest de sprekende naam "Scouting Bekkerveld" (hoewel het gebouw in de wijk Aarveld ligt). Scoutinggebouw Bekkerveld in '85 En uiteraard krijgt men ook één das: de rode schotse ruit (Maclean). Jongens en meisjes blijven echter apart draaien. Alleen de pivo's vormen meteen een gemengde speltak. In '84 worden de Rowans en Sherpa's samengevoegd. In eerste instantie wegens teruglopende leden-aantallen. Na enige tijd kan men zich de 'Sherows' echter niet meer gescheiden voorstellen.

Bij het 40-jarig jubileum in '86 (!) krijgen we weer een nieuwe das. Deze is effen grijs. In '87 start Scouting Bekkerveld met de nieuwe jongste speltak: de Bevers. Drie jaar later besluiten de laatste pivo's zichzelf op te heffen en bij de leiding te gaan. Dan stapt onze groep in '92 af van het officiële scouting-uniform en komt daarvoor in de plaats, voor iedereen de grijze Bekkerveld-trui. Ondertussen begint de das meer op een zakdoek te lijken: nieuwe dassen zijn heel klein en zo dun, dat elke dasring spontaan er af glijdt!
Wanneer we in '94 50 jaar bestaan, besluiten we dan ook weer de scouting-blouse te dragen. En we krijgen een kleurrijke das: blauwe schotse ruit (Cameron Erracht). Dit was namelijk de oude Hubertus das. Op dat moment heeft de groepsgrootte een dieptepunt bereikt: 10 man staf en nog geen 50 jeugdleden. Tijd om te groeien...

In '95 wordt de Woodpecker-stam opgericht. Twee-en-half jaar later heffen ze zichzelf weer op. In '98 is het aantal stafleden verdubbeld. In jeugdleden zakken we echter af richting 50. Vervolgens worden er onder de bezielende leiding van het PR-team verschillende ledenwervings-acties georganiseerd. En met succes...
In '99 organiseert het explorer-team de RA64-Reünie, omdat de speltak 35 en 20 jaar bestaat.
Een jaar later wordt het scoutingjaar 2000 uitgeroepen tot JubiJaar. Scouting Bekkerveld is dan 25 jaar een gemengde groep. En vele jongens en meisjes spelen hier het spel van Scouting met groot plezier.
En dat worden er steeds meer, want onze groep blijft groeien: In '99 zijn het slechts 53, in 2000 word de 70 bereikt, in 2001 de 80, een jaar later tellen we er 97!

In 2002 wordt er een groepskamp gehouden in thema Afrika. Daarna worden de Pivo's weer opgericht. Welp Jim wordt in 2003 uitgeroepen tot het 100ste jeugdlid.
Koning Karel neemt afscheid als stichtingsvoorzitter (artikel groepsblad) 2004 is het feestjaar! Onder het motto "60 jaar actief" maken we van alle groepsactiviteiten een feest. Ook worden er een aantal speciale programma's gedaan, o.a. een jubileum-ontbijt-speurtocht voor de hele familie, een reŁnie voor oud-leden en feestelijke receptie voor alle belangstellenden. Tijdens de reunie zijn de eerste 60 jaar uitgebeeld in een avondvullende cabaretvoorstelling.  De leiding op de Scout-In (vergroting)Daarnaast wordt er een jubileum-kamp gehouden in BelgiŽ! Op dit groepskamp in het thema Middeleeuwen is een speciale rol weggelegd voor "Koning Karel".
In 2005 komen er 4 nieuwe stafleden bij Bekkerveld. De sfeer onder de staf is super en er wordt veel gezamenlijk gedaan. Zo beleven we met 18 stafleden een geweldige Scout-In.
Helaas neemt het aantal jeugdleden sluipend af en zitten we begin 2006 rond de 70 kids. We hebben een nieuwe PR-coŲrdinator en de uitdaging voor 2006 wordt om het tij te keren en onze goede scoutingprogramma's beter aan de man te brengen.


Meer over de geschiedenis van de Rowans & Sherpa's op de RA64 jubileum site.
Voor oud-leden kan het historisch overzicht uit '81 van Marc Bisscheroux interessant zijn.
Een terugblik op oude zomerkampen in het kamplogboek
Aanvullingen en foto's zijn zeer welkom: bekkerveld@scoutnet.nl


Vernieuwing

We zitten al 50 jaar in hetzelfde HK. Toch is er genoeg veranderd, en niet alleen aan ons scoutinggebouw:
De oudste speltakken in 2003 (vergroting)
[scoutinggebouw] [verhuur] [groepsgrootte] [speltakken] [groepsblad] [infoboekje]

bekkerveld-home Terug naar Bekkerveld's voordeur / wegwijzer bekkerveld-inhoud